Създадене на график за дефрагментиране в Windows XP
Как да създадеме график за дефрагментиране в Windows XP

1)Натиснете Start => All Programs => Accessories => System Tools И стартирайте Schedulled Tasks.
2) В прозореца Scheduled Tasks щракнете два пъти върху Add Scheduled Task.
3) В Scheduled Task Wizard натиснете бутона Next
4) След което натиснете бутона Browse
5) В полето File name напишете %systemroot%\system32\defrag.exe и след това натиснете бутона Open
6) Под Perform this task изберете период през който ще се изпълнява задачата,след което натиснете Next
7) Изберете часа и деня от седмицата в който искате да дефрагментирате твърдия си диск. Натиснете бутона Next
8 ) Напишете паролата си в двете полета Enter the password и Confirm password и натиснете Next
9) Сложете отметка пред чек бокса Open advanced properties for this task when I click Finish и натиснете бутона Finish
10. В полето Run добавете "C:" към съществуващата команда. Не пропускайте интервала преди “C:”. След това натиснете OK
11. Ще се отвори диалоговия прозорец Set Account Information напишете отново паролата си в полетата Password и Confirm password и натиснете OK.
Подобни новини :
Как да създадеме график за дефрагментиране в Windows 8 ?
Създаване график за дефрагментиране в Win 7
Изключване на автоматичното дефрагментиране при Windows7
Как да премахнеме Windows компонент (Internet Explorer, Windows Media Player... ) ?
Промяна на Windows 10 Старт меню с функционалност като при windows 7
Windows Blue ще бъде първото обновление за Windows 8
Как да лицензираме Windows XP
RUN команди за windows
Български за Windows XP
Възстановяване на MBR в Windows 7