Създаване график за дефрагментиране в Win 7
Кликнете на Start => All Programs ( Всички програми ) => Accessories ( Принадлежности) => System Tools ( системни инструменти)=> Disk Defragmenter(Програма за дефрагментиране)
За да направите график за автоматично дефрагментиране натиснете бутона Configure Schedule. В следващия прозорец,изберете интервала през който ще се изпълнява автоматичното дефрагментиране.Бих ви препоръчал да изберете веднъж месечно.Кликнете върху бутона "Select disks" за да окажете кои дискове да се дефрагментират.


Източник: WindowsbgПодобни новини :
Как да създадеме график за дефрагментиране в Windows 8 ?
Създадене на график за дефрагментиране в Windows XP
Създаване на плочки при Windows 8
Изключване на автоматичното дефрагментиране при Windows7