Клавиатура с мишка


Една интересна опция, която понякога може да ви бъде полезна. Чукнете върху бутона -> Programs -> Accessories -> Accessibility -> OnScreen Keyboard
Подобни новини :
Клавиатура с мишка
Управляваме компютърна мишка с пръстите на краката