Преименуване на множество файлове
Можете да преименувате повече от един файл едновременно: маркирате желаните файлове, чуквате с десен бутон върху първия който искате да преименувате и избирате Rename. Задавате името на файла и след това натискате Enter. Имайте в предвид, че имената на останалите файлове, ще са същите като първоначално преименувания с добавен пореден номер в скоби.
Подобни новини :
Типовете (видове)файлове .
Криптираме на файлове и директории в XP
Как да покажем скритите файлове на Windows XP
Как да покажем скритите файлове на Windows XP
Променете мястото по подразбиране за запазване на файлове
Конфигуриране на временните интернет файлове в Internet Explorer
Как да сваляме APK файлове директно от Play Store