Бързи клавиши за AndroidПреместване на курсора в началото на реда - Alt + Trackball Left

Преместване на курсора в края на реда - Alt + Trackball Right

Преместване на курсора в началото на страницата
- Alt + Trackball Up

Преместване на курсора в края (дъното) на страницата
- Alt + Trackball Down
Изтриване на символ отдясно - Shift + Del
Изтриване на символ отляво - Del
Изтриване на цял ред - Alt + Del

Копиране - Menu + C
Поставяне - Menu + V
Назад (Undo) - Menu + Z

Маркиране на текст за копиране или изрязване - Shift + Trackball Left/Right/Up/Down
Маркиране на целия текст в настоящото поле - Menu + A

Настройки на браузъра - Menu + S
Търсене в браузъра - Menu + F
Отваря меню прозорци - Menu + W
Преместване надолу в страницата (Page down) - Spacebar
Преместване нагоре в страницата (Page up) - Shift + Spacebar
Отметки (bookmarks) - Menu + B

Подобни новини :
Бързи клавиши в Mozilla Firefox
Бързи клавиши за основни настройки при Potplayer -а.
Как да стратираме WindowsExplorer с клавиши.
Бързи клавишни комбинации за Google Chrome.
Кодове заа Android телефон.
Още кодове заа Android телефоните.
Ръководство за Андроид (Android OS)
Какво е root на Android телефон?
ES File Explorer файловия мениджър за Android