Типовете (видове)файлове .


Типовете файлове са хиляди и няма нужда да знаете всички. Дори е възможно никога да не ви потрябва да знаете и един тип файлове, но все пак от обща култура ще споменем най-разпространените разширения, с които можете да се сблъскате като обикновен потребител:


.EXE – (съкращение от “Executable”, на български: „Изпълним” )Tова указва, че файлът е програма. Примери за това са Скайп(Skype.exe), FireFox(firefox.exe) и Internet Explorer(iexplore.exe). Може да използвате тези имена, за да видите, че при търсене на тези програми от бутона „Старт” ще излязат като съвпадения(ако ги имате инсталирани) и автоматично ще отидат в графа „Програми”. Windows ще ги е разпонал като програми именно заради тази част от името им.

.TXT – (съкращение от „Text”, на български: „Текст”)Прост текстови документ – такъв който не подлежи на украсяване(удебеляване, почдчертаване, различен шрифт и т.н.)

.DOC – (съкращение от „Document”, на български: „Документ”) Сложен тестови документ – подлежи на всякакъв вид украсявания, подравнявания и така нататък.

.MP3 или MPEG3– (съкращение от „Moving Picture Experts Group version 3”, името е дадено от създателите на типа информация) Добре познат формат за съхраняване на аудио информация, като например музика.

.MP4 или MPEG4– (съкращение от „Moving Picture Experts Group version 4”, името е дадено от създателите на типа информация) Широко употребяван фромат за съхраняване на аудио/видео информация.

.AVI – (съкращение от „Audio Video Information”, на български: „Аудио/Видео информация”). Друг формат за съхраняване на аудио/видео информация.Разликата с MP4 е чисто техническа и не представлява интерес за потребителя, но донякъде е важна за Windows.

.PNG - (Portable Network Graphics, на български: Преносими мрежови графики) – изображение(напр. снимка) без загуба на качество(представя изображението едно към едно от източника от който идва).

.JPG/.JPEG/.BMP/.GIF – Това са основните три вида(JPG e същото като JPEG) формати изображения с загуба на качество.