Как да си видиме IP адреса...
(win+r)run->CMD->в прозорчето поставяме това:->ipconfig /all->enter
(win+r)run->CMD->в прозорчето поставяме това:->ipconfig /all->enter