Kaк се деинсталира MSN-а
Има няколко начина,но този е най лесният:
Start=>run=>RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%infmsmsgs.inf,BLC.Remove