Архивиране и възстановяване на файлове при Windows 10

Винаги е добре да разполагате с архивно копие. Поддържайте копия на файловете си на друго устройство, в случай че нещо се случи с оригиналите.

Кликнете на Старт бутона,след което изберете

Настройки => Актуализиране и защита => Архивиране => Добавяне на устройство и изберете външно устройство или мрежово местоположение за вашите архивни копия.

За да промените кои файлове да се архивират или колко често да се извършват архивирания, отидете в Още опции.

 

Възстановяване на файлове.

 

  1. Въведете Възстановяване на файлове в полето за търсене на лентата на задачите, след което изберете Възстановяване на файловете с файловата хронология.
  2. Потърсете файла, който ви е необходим, след което използвайте стрелките, за да видите всичките му версии.
  3. Когато откриете желаната от вас версия, изберете бутона Възстановяване, за да я запишете в първоначалното и местоположение.
  4. За да я запишете на друго място, натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) Възстановяване, изберете Възстановяване в, след което изберете ново местоположение.

Може да харесате още...