Бързи клавиши за Андроид

Преместване на курсора в началото на реда – Alt + Trackball Left

Преместване на курсора в края на реда – Alt + Trackball Right

Преместване на курсора в началото на страницата
– Alt + Trackball Up

Преместване на курсора в края (дъното) на страницата
– Alt + Trackball Down
Изтриване на символ отдясно – Shift + Del
Изтриване на символ отляво – Del
Изтриване на цял ред – Alt + Del

Копиране – Menu + C
Поставяне – Menu + V
Назад (Undo) – Menu + Z

Маркиране на текст за копиране или изрязване – Shift + Trackball Left/Right/Up/Down
Маркиране на целия текст в настоящото поле – Menu + A

Настройки на браузъра – Menu + S
Търсене в браузъра – Menu + F
Отваря меню прозорци – Menu + W
Преместване надолу в страницата (Page down) – Spacebar
Преместване нагоре в страницата (Page up) – Shift + Spacebar
Отметки (bookmarks) – Menu + B

Може да харесате още...