Включване на Write-Caching

Това е функция, която подобрява трансфера на данни от и към устройствата за съхранение на данни – твърди дискове, флаш памети и.т.н.

1. Отворете Control Panel (All Items view), и изберете Device Manager .
2. В Device Manger, щракнете два пъти на Disk drives и после отново два пъти върху устройството от списъка за което
искате да включите Write caching
3. Изберете таб Polices. В полето Removal policy , изберете Better performance.
По подразбиране, Enable write caching on the device е също маркирано в полето Write-caching policy. Ако не е – маркирайте го.

 

Може да харесате още...