End,край, бутон, клавиатура

За какво служи клавишът End (край)?

Клавишът End (край) е клавиш, намиращ се на клавиатурата на компютъра , който премества курсора до края на реда, документа, страницата, клетката или екрана.

Примери за използване на клавиша End (край):

End – Отидете до края на реда, абзаца или документа.

Ctrl+End – Натискането на Ctrl и клавиша End (край) едновременно ви отвежда до самия край на документа, страницата или текста.

Shift+ End – Едновременното натискане на Shift и клавиша End (край) осветява целия текст от текущата позиция до края на реда.

Ctrl+ Shift+ End – Натискането на Ctrl, Shift и End едновременно подчертава целия текст от текущата позиция до края на текста или страницата.

Докато сърфирате в интернет, натискането на клавиша End (край) на клавиатурата ви се придвижва до края на страницата.

В Microsoft Word , когато натиснете End, отива в края на изречението. За да стигнете до края на документ, натиснете Ctrl+ End.

Клавишът End в Linux изпълнява същите функции, както в Windows. Той превърта страница с възможност за превъртане до края и позиционира курсора в края на ред редактируем текст. Когато се натисне заедно с Shift в редактируем текст, клавишът End, подобно на Windows, може да се използва за маркиране на всички знаци след курсора в определен ред.

Може да харесате още...