Изключване на System Protection в Windows 7

1.Кликнете с десния бутон върху Computer (Компютър) и изберете Properties (Свойства).

 

2. Натиснете линка System Protection (Защита на системата),намиращ се от ляво.

3. Кликнете на дискът за който искате да изключите System Protection, за да го маркирате.

4.Натиснете бутона Configure (Конфигуриране).

5.За да изключите System Protection за избрания диск, сложете точка пред Turn off system protection (Изключване на защитата на системата).

 

6.Кликнете на ОК и сте готови.

Може да харесате още...