Използване на лупата за преглед на елементите на екрана

Лупата е инструмент, който увеличава част от екрана или целия екран, така че да може да виждате думите и изображенията по-добре. Предоставя се с няколко различни настройки, така че може да я използвате по предпочитания от вас начин.

Отваряне на „Лупа

За да отворите „Лупа“ чрез клавиатурата, натиснете клавиша с емблемата на Windows и + (знак плюс).

За да я отворите чрез докосване или с мишката, отидете в Старт , след което в:

=> Настройки

=> Улеснен достъп

=> Лупа и преместете плъзгача под Лупа, за да я включите.

„Лупа“ се отваря в изглед на цял екран, освен ако не промените настройките.

Затваряне на „Лупа“

За да затворите „Лупа“, натиснете клавиша с емблемата на Windows + Esc или изберете иконата за лупа , след което изберете бутона Затвори в лентата с инструменти на „Лупа“.

Може да харесате още...