Как да инсталираме Dashy на Docker с Docker Compose?

Какво е Dashy?

Dashy е самостоятелно хоствано табло за управление с възможност за персонализиране, в което можете да запазвате отметки. Можете да персонализирате вашите отметки да се показват по различни начини. Dashy може също да се интегрира с други самостоятелно хоствани приложения, така че техните данни да могат да се показват на таблото за управление. Можете да използвате Dashy на всичките си устройства.

dashy dashboard

Как да инсталираме Dashy с помощта на Docker-Compose?

За да започнем, ще ни трябва:

Инсталирана версия на Docker и Docker Compose.

Първо актуализирайте системните хранилища:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери в домашната си директория. Ако не съществува, създайте тази папка:

mkdir dockers

След това в папката dockers създайте папка, в която ще разположим Dashy.

mkdir dashy

След което в папката dashy създайте файл docker-compose.yml

vi docker-compose.yml

Във файла docker-compose.yml добавяме следното съдържание:

version: '3.3'
services:
  dashy:
    ports:
      - '9898:80'
    volumes:
      - '/root/dockeri/dashboard/conf.yml:/app/public/conf.yml'
    container_name: my-dashboard
    restart: always
    image: 'lissy93/dashy:latest'
networks:
 default:
  name: monitoring-net
  external: true

Записваме информацията с натискане на :wq

Стартираме docker-compose файла със:

docker-compose up -d

След като командата приключи, можете да проверите, дали докерът се е стартирал:

docker ps

След това ще получим достъп до услугите на dashy, работещи в Docker през уеб браузъра:

http://SERVER_IP:9898

Ако искате да използвате различни примерни конфигурационни файлове за Dashy, можете да намерите списък ТУК

Може да харесате още...