Как да инсталираме KVM на Linux Mint 21?

KVM (виртуална машина, базирана на ядрото) е технология за виртуализация с отворен код, създадена за Linux машини. Състои се от модул на ядрото – kvm.ko , който осигурява основната платформа за виртуализация и специфичен за процесора модул ( kvm-intel.ko за процесори Intel или kvm-amd.ko за процесори AMD).

За да нсталираме KVM на Linux Mint 21 или Ubuntu 22.04, следвайте стъпките:

Първо: Актуализирайте и надстройте Linux Mint

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Второ: Инсталирайте KVM

Ще инсталираме KVM, като изпълним следната команда:

sudo apt-get install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virt-manager

Как да създадем виртуална машина (VM) в KVM?

Първо изтеглете iso-то, от който искате да създадете виртуална машина

Сега отворете Мениджър на витуални машини (Virtual Machine Manager) на вашата машина. Ето как ще изглежда интерфейсът:

KVM Linux Mint

Кликнете върху Файл; ще видите списък с опции, от които да избирате. Изберете New Virtual Machine (Нова виртуална машина).

Ще се отвори този прозорец със списък с опции за избор за вашата виртуална машина:

New Virtual Machine

Изберете първата опция, тъй като тя ви позволява да създадете виртуална машина с помощта на ISO изображение.

След което кликнете върху Forward (Напред).

Сега изберете ISO-то, което сте изтеглили и кликнете върху Forward (Напред).

След което разпределете паметта и използването на процесора за виртуалната машина.

ISO

След това кликнете върху Forward (Напред).

След което разпределете място за съхранение на виртуалната машина и кликнете върху Forward

Сега дайте име на виртуалната машина. Например, ако виртуалната машина е Windows 10, можете да я наименувате Windows 10.

Сега кликнете върхуа Край (Finish), да завършите настройката на VM. Процесът на създаване на VM ще започне веднага.

След като виртуалната машина бъде създадена, ще се отвори нов прозорец за инсталиране на ОС. Просто инсталирайте операционната система.

Windows 10 install

Може да харесате още...