Как да инсталирате Microsoft Edge в Линукс Минт (Ubuntu Linux)?

Този урок ще ви покаже как да инсталирате браузъра Microsoft Edge в Linux Ubuntu

Въведете следните команди, една по една, в Терминала в Ubuntu Linux, като натискате Enter след всяка команда:

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg –dearmor > microsoft.gpg


sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/


sudo sh -c ‘echo “deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main” > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-beta.list’


sudo rm microsoft.gpg

sudo apt update


sudo apt install microsoft-edge-beta

Вече можете да стартирате Microsoft Edge във вашия Ubuntu Desktop.

Може да харесате още...