Как да премахнем папките от This PC при windows 8

Кликнет на Windows + R

в ново-отворилият се прозорец напишете regedit и кликнете на ok

навигираайте до:
HKEY_LOCAL_MACHINE => SOFTWARE => Microsoft => Windows => CurrentVersion => Explorer => MyComputer => NameSpace

Това са ключовете на шестте папки:

{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE} – Music
{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B} – Downloads
{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA} – Pictures
{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C} – Videos
{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0} – Documents
{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641} – Desktop

Просто изтрийте тези, които не ви тябват.

Може да харесате още...