Как да променим мястото на запис на екранните снимки в Windows 11?

Екранните снимки по подразбиране ще бъдат запазени в папка Екранни снимки (Picture), но можете лесно да промените това с няколко стъпки.

Променете мястото, където се записват екранните снимки

Първо отворете Този компютър

Изберете Картини от левия панел.

Картини

Кликнете с десния бутон върху папката Екранни снимки (Screenshots)

Изберете Свойства ( Properties)

Екранни снимки

В ново-отворилият се прозорец изберете Местоположение (Location)

Location

Можете ръчно да въведете пътя на файла за избраното от вас местоположение и след това да кликнете върху Приложи.

Ако обаче не знаете точния път на файла, кликнете върху Преместване (Move).

Move

Ще се ви се отвори нов прозорец

Кликнете върху папката по ваш избор и след това върху Избор на папка (Select folder)

Изберете Прилагане (Apply) и след това натиснете OK .

Товае.

Може да харесате още...