Как да променим на размера на кеша на иконите в Windows 11?

Иконите, които се показват в Windows, се записват в кеш на иконите, така че да могат да се показват бързо, вместо да се налага да ги сканира и бавно да ги зареждате всеки път.

Понякога може да забележите, че File Explorer зарежда бавно икони, когато отворите папка с много файлове. Увеличаването на размера на кеша на иконите ще помогне.

По подразбиране кешът на иконите е 500 KB . Увеличаването на размера на кеша на иконите до 4 MB дава най-добри резултати, но можете да промените размера до това, което работи най-добре за вас.

Копирайте следният код:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Max Cached Icons"="4096"

Поставете го в notepad, notepad++ или в любимият ви текстов редактор

Запазете файла и го наименувайте Set_icon_cache_size_to_4MB.reg на вашия работен плот.

Кликнете двукратно върху .reg файла

Рестартирайте компютъра, за да приложите.

За да възстановите размера на кеша на иконите по подразбиране (500 KB), просто отворете текстовият редактор и добавете следният код.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Max Cached Icons"=-

Запазете файла и го наименувайте на Default_icon_cache_size.reg

Кликнете двукратно върху .reg файла

Рестартирайте компютъра, за да приложите.

Може да харесате още...