Клавишни комбинации в Мозила (mozilla firefox)

БГ АНГ КЛАВИШИ
Основни    
Добави Маркер Add Bookmarks Ctrl + D
Маркери Bookmarks Ctrl + B
DOM Инспектор DOM Inspector Ctrl + Shift + I
Сваляния Downloads Ctrl + J
Цял Екран Full Screen F11
Помощ Help F1
История History Ctrl + H
Код на Страницата Page Source Ctrl + U
Принт Print Ctrl + P
Обновява страницата Refresh Page F5
Обновява Страницата и кеша Refresh Page & Cache Ctrl + F5
Запази Страницата Като… Save Page As Ctrl + S
Навигационни    
Главна Страница Home Page Alt + Home
Страница Нагоре Up One Page PageUp
Страница Надоло Down One Page PageDown
Горна Част на Страницата Page Top Home
Долна Част на Странизата Page Bottom End
Ред Нагоре Up One Line Up
Ред Надоло Down One Line Стрелка Надоло
Напред Forward Alt + Дясна Стрелка
Назад Back Alt + Лява Стрелка
Следваща Рамка Frame Next F6
Предишна Рамка Frame Previous Shift + F6
Превключи на Адрес Бар Jump to Address Bar Ctrl + L
Превключи на Търсачка Jump to Search Bar Ctrl + K
Нов Таб (подпрозорец) Tab New Ctrl + T
Затваряне на Таб Tab Close Ctrl + W
Следващ Таб Tab Next Ctrl + Tab
Предишен Таб Tab Previous Ctrl + Shift + Tab
Затваряне на Таб Window Close Alt + F4
Селектиране Таб Tab Select Ctrl + [1 – 9]
Нов Прозорец Window New Ctrl + N
Отвори Файл File Open Ctrl + O
Спиране Stop Esc
Текстови    
Копиране Copy Ctrl + C
Изрязване Cut Ctrl + X
Изтриване Delete Del
Намаляне на Шрифта Text Size Decrease Ctrl + –
Увеличаване на Шрифта Text Size Increase Ctrl + +
Нормализиране на Шрифта Text Size Default Ctrl + 0
Отменяне на Команда Undo Ctrl + Z
Търсене    
Намери Отново Find Again F3
Намери Докато Изписваш Линк Find as You Type Link
Намери Докато Изписваш Текст Find as You Type Text /
Намери в Страницата Find in This Page Ctrl + F
Връщане на НАмерен Резултат Find Previous Shift + F3
Комбинации чрез мишката    
Назад Back Shift + Скрол Надоло
Напред Forward Shift + Скрол Нагоре
Отвори Линк в Заден Таб Open Link in Background Tab Ctrl + Ляв или Среден Клик
Отвори Линк В Текущ Таб Open Link in Foreground Tab Ctrl + Shift + Ляв Клик
Отвори Линк в Нов Таб Open Link in New Window Shift + Ляв Клик
Скролиране Ред По Ред Scroll Line by Line Alt + Скрол
Затвори Таб Tab Close Среден клик в/у таб-а
Нов Подпрозорец Tab New Двоен Клик в/у Таб-бара
Увеличаване на Шрифта Text Size Decrease Ctrl + Скрол Нагоре
Намаляне на Шрифта Text Size Increase Ctrl + Скрол Надоло

Може да харесате още...