Клавишни комбинации за клавиша с емблемата на Windows

Клавишни комбинации за клавиша с емблемата на Windows при Windows 10

Натиснете този клавиш За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows Отваряне или затваряне на „Старт“
Клавиш с емблемата на Windows + A Отваряне на работния център
Клавиш с емблемата на Windows + B Настройване на фокуса в областта за уведомяване
Клавиш с емблемата на Windows + Shift + C Отваряне на Cortana в режим на слушане

Забележка: Cortana е налична само в определени страни/региони, а някои функции на Cortana може да не са налични навсякъде. Ако приложението Cortana не е налично или е изключено, все още можете да използвате функцията за търсене.

Клавиш с емблемата на Windows + D Показване и скриване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + D Показване и скриване на датата и часа на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows + E Отваряне на файловия мениджър
Клавиш с емблемата на Windows + F Отваряне на „Център за обратна връзка“
Клавиш с емблемата на Windows + G Отваряне на лентата с игри при отворена игра
Клавиш с емблемата на Windows + H Отваряне на препратката за споделяне
Клавиш с емблемата на Windows + I Отваряне на настройките
Клавиш с емблемата на Windows + J Задаване на фокуса върху съвет за Windows, когато е наличен.

Задаване на фокус върху съвет за Windows при показването му. Повторното натискане на клавишната комбинация задава фокус върху елемента на екрана, където се показва съветът за Windows.

Клавиш с емблемата на Windows + K Отваряне на бързото действие за свързване
Клавиш с емблемата на Windows + L Заключване на компютъра или превключване на акаунти
Клавиш с емблемата на Windows + M Намаляване на всички прозорци
Клавиш с емблемата на Windows + O Заключване на ориентацията на устройството
Клавиш с емблемата на Windows + P Избор на режим на дисплея за презентация
Клавиш с емблемата на Windows + R Отваряне на диалоговия прозорец „Изпълнение“
Клавиш с емблемата на Windows + S Отваряне на търсенето
Клавиш с емблемата на Windows + T Превъртане през приложенията на лентата на задачите
Клавиш с емблемата на Windows + U Отваряне на центъра за улеснен достъп
Клавиш с емблемата на Windows + V Превъртане през известията
Клавиш с емблемата на Windows + Shift + V Превъртане през известията в обратен ред
Клавиш с емблемата на Windows + X Отваряне на менюто „Бърза връзка“
Клавиш с емблемата на Windows + Z Показване на командите, налични в дадено приложение в режим на цял екран
Клавиш с емблемата на Windows + запетая (,) Бързо надникване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows + Pause Показване на диалоговия прозорец „Свойства на системата“
Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + F Търсене на компютри (ако сте в мрежа)
Клавиш с емблемата на Windows + Shift + M Възстановяване на намалените прозорци на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows + цифра Отваряне на работния плот и стартиране на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция. Превключване към това приложение, ако приложението вече е стартирано.
Клавиш с емблемата на Windows + Shift + цифра Отваряне на работния плот и стартиране на нов екземпляр на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + цифра Отваряне на работния плот и превключване на последния активен прозорец на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + цифра Отваряне на работния плот и отваряне на изскачащия списък за закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + Shift + цифра Отваряне като администратор на работния плот и отваряне на нов екземпляр на приложението, разположено в дадената позиция в лентата на задачите
Клавиш с емблемата на Windows + Tab Отваряне на изгледа на задачи
Клавиш с емблемата на Windows + стрелка нагоре Увеличаване на прозореца
Клавиш с емблемата на Windows + стрелка надолу Премахване на текущото приложение от екрана или намаляване на прозореца на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows + стрелка наляво Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в лявата част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows + стрелка надясно Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в дясната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows + Home Намаляване на всичко с изключение на активния прозорец на работния плот (всички прозорци се възстановяват при второ натискане)
Клавиш с емблемата на Windows + Shift + стрелка нагоре Разтягане на прозореца на работния плот до горната и долната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows + Shift + стрелка надолу Възстановяване/намаляване на активните прозорци на работния плот вертикално, запазвайки широчината
Клавиш с емблемата на Windows + Shift + стрелка наляво или стрелка надясно Преместване на приложение или прозорец в работния плот от един монитор на друг
Клавиш с емблемата на Windows + интервал Превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба
Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + интервал Промяна към предишно избран метод на въвеждане
Клавиш с емблемата на Windows + Enter Отваряне на „Разказвач“
Клавиш с емблемата на Windows + наклонена черта (/) Стартиране на повторно конвертиране на IME
Клавиш с емблемата на Windows + плюс (+) или минус (-) Увеличаване или намаляване с помощта на „Лупа“
Клавиш с емблемата на Windows + Esc Изход от „Лупа“

 

Може да харесате още...