Клавишни комбинации за Chrome

Клавишни комбинации за уеб страници

 

Действие Комбинация
Отваряне на опциите за отпечатване на текущата страница Ctrl + p
Отваряне на опциите за запазване на текущата страница Ctrl + s
Презареждане на текущата страница F5 или Ctrl + r
Презареждане на текущата страница, без да се използва кешираното съдържание Shift + F5 или Ctrl + Shift + r
Спиране на зареждането на страницата Esc
Придвижване напред между елементите, върху които може да се кликва Tab
Придвижване назад между елементите, върху които може да се кликва Shift + Tab
Отваряне на файл от компютъра ви в Chrome Натиснете Ctrl + o и изберете файл
Показване на изходния HTML код (само за четене) за текущата страница Ctrl + u
Запазване на отметка към текущата уеб страница Ctrl + d
Запазване на всички отворени раздели като отметки в нова папка Ctrl + Shift + d
Включване или изключване на режима на цял екран F11
Уголемяване на всички елементи на страницата Ctrl и +
Смаляване на всички елементи на страницата Ctrl и –
Възстановяване на стандартния размер на всички елементи на страницата Ctrl + 0
Превъртане на уеб страница надолу с един екран интервал или PgDn
Превъртане на уеб страница нагоре с един екран Shift + интервал или PgUp
Придвижване към началото на страницата Home
Придвижване към края на страницата End
Хоризонтално превъртане на страницата Натиснете Shift и превъртете колелцето на мишката
Преместване на курсора в началото на предишната дума в текстово поле Ctrl + стрелката наляво
Преместване на курсора към следващата дума Ctrl + стрелката надясно
Изтриване на предишната дума в текстово поле Ctrl + Backspace
Отваряне на началната страница в текущия раздел Alt + Home
Повторно задаване на мащаба на страницата Ctrl + 0

 

Клавишни комбинации за раздели и прозорци

 

Действие Комбинация
Отваряне на нов прозорец Ctrl + n
Отваряне на нов прозорец в режим „инкогнито“ Ctrl + Shift + n
Отваряне на нов раздел и преминаване към него Ctrl + t
Повторно отваряне на затворените раздели в реда на затварянето им Ctrl + Shift + t
Преминаване към следващия отворен раздел Ctrl + Tab или Ctrl + PgDn
Преминаване към предишния отворен раздел Ctrl + Shift + Tab или Ctrl + PgUp
Преминаване към конкретен раздел Ctrl + 1 до Ctrl + 8
Преминаване към последния раздел вдясно Ctrl + 9
Отваряне на началната страница в текущия раздел Alt + Home
Отваряне на предишната страница от историята ви на сърфиране в текущия раздел Alt + стрелката наляво
Отваряне на следващата страница от историята ви на сърфиране в текущия раздел Alt + стрелката надясно
Затваряне на текущия раздел Ctrl + w или Ctrl + F4
Затваряне на текущия прозорец Ctrl + Shift + w или Alt + F4
Намаляване на текущия прозорец Alt + интервал, след което n
Увеличаване на текущия прозорец Alt + интервал, след което x
Изход от Google Chrome Alt + f, след което x

Може да харесате още...