Клавишни комбинации за Microsoft Edge

Клавишните комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които предоставят алтернативен начин да направите нещо,което обикновено бихте направили с мишка.

 

Натиснете този клавиш За да направите това
Ctrl + Shift + B Показване или скриване на лентата с предпочитани
Alt + Shift + B Задаване на фокуса върху първия елемент в лентата с предпочитани
Ctrl + D Записване на текущия раздел като предпочитан
Ctrl + Shift + D Записване на всички отворени раздели като предпочитани в нова папка
Alt + D Избиране на URL адреса в адресната лента за редактиране
Ctrl + E Отваряне на заявка за търсене в адресната лента
Alt + E Отваряне на менюто за настройки и още „…“
Ctrl + F Търсене в страницата
Alt + F Отваряне на менюто за настройки и още „…“
Ctrl + G Преминаване към следващото съвпадение в търсенето с лентата за търсене
Ctrl + Shift + G Преминаване към предишно съвпадение в търсенето с лентата за търсене
Ctrl + H Отваряне на хронологията в нов раздел (уеб ПИ)
Ctrl + Shift + I Отваряне на инструментите за разработчици
Alt + Shift + I Отваряне на диалоговия прозорец за изпращане на обратна връзка
Ctrl + J Отваряне на изтеглянията в нов раздел (уеб ПИ)
Ctrl + K Отваряне на заявка за търсене в адресната лента
Ctrl + Shift + K Дублиране на текущия раздел
Ctrl + L Избиране на URL адреса в адресната лента за редактиране
Ctrl + Shift + L Поставяне и търсене или Поставяне и отваряне (ако е URL адрес)
Ctrl + M Изключване на звука на текущия раздел (превключвател)
Ctrl + Shift + M Влизане като друг потребител или разглеждане като гост
Ctrl + N Отваряне на нов прозорец
Ctrl + Shift + N Отваряне на нов прозорец InPrivate
Ctrl + O Отваряне на файл от компютъра в Edge
Ctrl + Shift + O Отваряне на управлението на „Предпочитани“
Ctrl + P Отпечатване на текущата страница
Ctrl + Shift + P Печат чрез диалоговия прозорец на системата
Ctrl + R Презареждане на текущата страница
Ctrl + Shift + R Презареждане на текущата страница, игнорирайки кешираното съдържание
Ctrl + S Записване на текущата страница
Ctrl + T Отваряне на нов раздел и превключване към него
Ctrl + Shift + T Повторно отваряне на последния затворен раздел и превключване към него
Alt + Shift + T Задаване на фокуса върху първия елемент в лентата с инструменти
Ctrl + U Преглед на източника
Ctrl + Shift + U Започване или спиране на четенето на глас
Ctrl + Shift + V Поставяне без форматиране
Ctrl + W Затваряне на текущия раздел
Ctrl + Shift + W Затваряне на текущия прозорец
Ctrl + Shift + Y Отваряне на колекции
Ctrl + 0 (нула) Нулиране на нивото на мащабиране
Ctrl + 1, 2,… 8 Превключване към конкретен раздел
Ctrl + 9 Превключване към последния раздел
Ctrl + Enter Добави www. в началото и. com до края на текст, въведен в адресната лента
Ctrl + Tab Превключване към следващия раздел
Ctrl + Shift + Tab Превключване към предишния раздел
Ctrl + плюс (+) Увеличаване на мащаба
Ctrl + минус (-) Намаляване на мащаба
Ctrl + \ (в PDF) Превключване на PDF между побиране по ширина/прилягане по ширина
Ctrl + [ (в PDF) Завъртане на PDF обратно на часовниковата стрелка с 90*
Ctrl + ] (в PDF) Завъртане на PDF по часовниковата стрелка с 90*
Ctrl + Shift + Delete Отваряне на опциите за изчистване на данните за сърфирането
Alt Задаване на фокуса върху бутона за настройки и още „…“
Alt + стрелка наляво Връщане назад
Alt + стрелка надясно Напред
Alt + Home Отваряне на началната ви страница в текущия раздел
Alt + F4 Затваряне на текущия прозорец
F1 Отваряне на „Помощ”
F3 Намиране в текущия раздел
F4 Избиране на URL адреса в адресната лента
Ctrl + F4 Затваряне на текущата страница в текущия раздел
F5 Презареждане на текущия раздел
Shift + F5 Презареждане на текущия раздел, Игнориране на кешираното съдържание
F6 Превключване на фокуса към следващия прозорец
Shift + F6 Превключване на фокуса към предишния прозорец
F7 Включване и изключване на клавишното сърфиране
F9 Въвеждане или излизане от концентрирания четец
F10 Задаване на фокуса върху бутона за настройки и още „…“
F10 + Enter Отваряне на менюто за настройки и още „…“
Shift + F10 Отваряне на контекстното меню
F11 Влизане в режим на цял екран (превключване)
F12 Отваряне на инструментите за разработчици
Esc Спиране на зареждането на страницата; затваряне на диалоговия прозорец или изскачащия прозорец
Клавиш за интервал Превъртане на уеб страницата надолу с по един екран
Shift + интервал Превъртане на уеб страницата нагоре с по един екран
PgDn Превъртане на уеб страницата надолу с по един екран
Ctrl + PgDn Превключване към следващия раздел
PgUp Превъртане на уеб страницата нагоре с по един екран
Ctrl + PgUp Превключване към предишния раздел
Начало Отиване в горната част на страницата, Премесване на фокуса на клавиатурата към първия елемент в прозореца
Край Отиване в долния край на страницата, Преместване на фокуса на клавиатурата върху последния елемент в страницата
Tab Преминаване към следващия табулатор
Shift + Tab

Преминаване към предишния табулатор

Може да харесате още...