Клавишни комбинации за Paint при Windows 10

Това са най често използваните клавишни комбинации за Paint.

Натиснете този клавиш За да направите това
F11 Преглед на изображение в режим на цял екран
F12 Запис на изображението като нов файл
Ctrl + A Избор на цялото изображение
Ctrl + B Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + C Копиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + E Отваряне на диалоговия прозорец „Свойства“
Ctrl + G Показване или скриване на мрежата
Ctrl + I Задаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + N Създаване на ново изображение
Ctrl + O Отваряне на съществуващо изображение
Ctrl + P Печат на изображение
Ctrl + R Показване или скриване на линийката
Ctrl + S Запис на промените в дадено изображение
Ctrl + U Подчертаване на избрания текст
Ctrl + V Поставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + W Отваряне на диалоговия прозорец „Преоразмеряване и накланяне“
Ctrl + X Изрязване на селекция
Ctrl + Y Връщане на промяна
Ctrl + Z Отмяна на промяна
Ctrl + плюс (+) Увеличаване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + минус (-) Намаляване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + Page Up Увеличаване на мащаба
Ctrl + Page Down Намаляване на мащаба
Alt + F4 Затваряне на изображението и съответния прозорец на Paint
Стрелка надясно Преместване на селекцията или активната фигура надясно с един пиксел
Стрелка наляво Преместване на селекцията или активната фигура наляво с един пиксел
Стрелка надолу Преместване на селекцията или активната фигура надолу с един пиксел
Стрелка нагоре Преместване на селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел
Shift + F10 Показване на контекстното меню

 

Може да харесате още...