Премахване на воден знак при Windows 8/

1. Отваряте някой текстов документ и поставяте тази команда :

“@echo off
taskkill /F /IM explorer.exe
explorer.exe
exit”

2. Записвате документа на работния плот, давате му име по желание,но задължително да завършва на .bat
3. Стартирате новопоявилия се файл на работния плот, появява се команден прозорец и водния знак изчезва.
4.Рестартирането не е задължително, но е препоръчително.

 

Може да харесате още...