Променете плана за захранване в windows 11 с PowerShell

Отворете Windows PowerShell .

Копирайте и поставете powercfg /list в терминала и натиснете Enter

Това ще ви даде списък с всички налични планове за захранване на компютъра заедно с техния GUID.

Схемата на плана за захранване, която има звездичка (*) вдясно от нея, е вашата текуща схема на активен план за захранване.

(Балансирано)


powercfg /setactive 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e

(Висока производителност)


powercfg /setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

(Икономия на енергия)


powercfg /setactive a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a

Това е всичко. Бързо, лесно и просто.

Може да харесате още...