Типовете (видове)файлове .

Съществуват хиляди видове файлове и няма нужда да знаете всички. Но все пак от обща култура ще споменем най-разпространените разширения, с които можете да се сблъскате като обикновен потребител: Можем да определим вида на файла от неговото файлово разширение. Файловото разширение, най-просто казано, е наставка в края на файловото име. Например за файл с име „computer.jpg, можем да кажем, че е JPEG графичен файл, базирайки се на „.jpg“ разширението му.

.EXE – (съкратено на “Executable”, на български: „Изпълним” ). Това са най-често програми или инсталатори. Примерно това са Скайп(Skype.exe), FireFox(firefox.exe), Notepad(notepad.exe) и Internet Explorer(iexplore.exe). Бъдете особено предпазливи при стартиране на такъв тип файлове (.exe), защото в някои случаи към тях са закрепени вируси и троянски коне, затова ги проверявайте преди стартиране с антивирусна програма. Подобни изпълними типове файлове са : *.bat , *.com

.TXT – (съкращение от „Text”, на български: „Текст”). Прост текстови документ – такъв който не подлежи на украсяване(удебеляване, почдчертаване, различен шрифт и т.н.). Може да използвате текстовия редактор Notepad, за създаване и редактиране на този тип файлове.

.DOC – (съкращение от „Document”, на български: „Документ”) Сложен тестови документ – подлежи на всякакъв вид украсявания, подравнявания и така нататък. Може да се отвори и редактира чрез програмата MS Word или Open Office.

.MP3 или MPEG3– (съкращение от „Moving Picture Experts Group version 3”, името е дадено от създателите на типа информация) Добре познат формат за съхраняване на аудио информация, като например музика. Подобни аудио формати са: .wav,  .wma,  .aac,  .ogg.

.MP4 или MPEG4– (съкращение от „Moving Picture Experts Group version 4”, името е дадено от създателите на типа информация) Широко употребяван фромат за съхраняване на аудио/видео информация.

.AVI – (съкращение от „Audio Video Information”, на български: „Аудио/Видео информация”). Друг формат за съхраняване на аудио/видео информация.Разликата с MP4 е чисто техническа и не представлява интерес за потребителя, но донякъде е важна за Windows. Други подобни формати са:  .wmv,  .mov,  .mpg.

.PNG – (Portable Network Graphics, на български: Преносими мрежови графики) – изображение(напр. снимка) без загуба на качество(представя изображението едно към едно от източника от който идва).

.JPG/.JPEG/.BMP/.GIF – Това са основните три вида(JPG e същото като JPEG) формати изображения с загуба на качество.

.ZIP / .RAR / .7z / .TAR  – (съкращение от “Zipped”, на български архивирани). Това са популярни формати за компресиране (архивиране). Популярна програма за създаване и отваряне на компресирани файлове е Winrar.

.ISO / .NRG/ .IMG / .CDI/ .CUE – това са файлови типове “огледални копия на CDROM съдържание”. Съдържанието на CD може да бъде изкопирано 1:1 в този тип формати. Популярна програма е DAEMON TOOLS.

.PDF – (съкращение от “Portable Document Format”) – най-често в този формат може да срещнете списания, документи. Може да се използват програмите Adobe Reader или Foxit Reader за отварянето на този тип файл.

 

 

Може да харесате още...