fedia68

balenaEtcher

balenaEtcher е безплатна помощна програма с отворен код, използвана за записване на файлове с изображения...