Как да?

.htaccess или Hypertext Access

Пренасочване с .htaccess

Файлът .htaccess или Hypertext Access е конфигурационен текстов файл, който контролира директорията и всички поддиректории,...