Увеличаване производителността на игрите


Taзи оптимизация ще ускори работата както на Windows така и на игрите
а) Отворете Sysrem Configuration Utility
б) В категорията System.ini, в подразделението [386enh] Добавете следното: "ConservativeSwapfileUsage=1" (без кавичките).
в) Рестартирайте.Подобни новини :
Повишаване на производителността чрез My Computer