Забрана/настройка на автоматичното изключване на монитора

След инсталацията на Windows XP, опцията за автоматично изключване на монитора след определено време е разрешена. Операционната система по подразбиране е поставила "изключване след 20 минути", което ще рече, че ако толкова време не работите на компютъра, сигнала към монитора ще спре. Подобни опции са предвидени и за твърдия диск и преминаване в чакащ режим (stand by) на цялата система. Отидете на Start => Settings= > Control Panel => Power Options => Power Scheme:В прозореца ще видите опцията Turn off monitor. Ако не желаете да се изключва автоматично, изберете Never или изберете след колко време сигналът, подаван към монитора да спре, ако желаете да използвате тази услуга. Подобна опция по-надолу е предвидена и за твърдия диск. System Standby служи за автоматично преминаване на системата в standby режим след определено време.
Подобни новини :
Изключване на автоматичното дефрагментиране при Windows7
Как да премахнеме изключването на монитора
Как да спрем автоматичното рестартиране на Windows XP
Бързо изключване
Автоматично изключване на компютъра
Изключване на Hibernate на Windows 7
Включване и изключване на Windows Defender
Включване(Изключване)на Windows XP firewall
Изключване на System Protection в Windows 7
Изключване на Hibernation при Windows Vista