УСКОРЯВАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО НА СТРАНИЦИ С FIREFOX


За да се отключи тази опция на браузъра, в адресната му лента трябва да се напише about:config и от появилия се списък с настройки да се променят някои от тях.
Първият параметър, който трябва да се промени, се нарича „network.http.pipelining“.
По подразбиране той е забранен, като това е означено с етикета „false“. Трябва да бъде установен на „true“ с двойно щракване, за да бъде активирана функцията за многоканално изтегляне на съдържанието на страниците.
Следващият, който също трябва да бъде установен на „true“, е „network.http.proxy.pipelining“, а в параметъра „network.http.maxrequests“ трябва да промените стойността от 0 на нещо друго, примерно 30.
Остава само да щракнете с десния бутон на мишката някъде в същия прозорец с настройките, да изберете от контекстното меню „New/Integer“ и да въведете нов параметър с име „nglayout.initialpaint.delay“ и стойност 0.
Важно е да се отбележи, че зареждането на страниците може да се ускори, само при широколентови връзки към интернет и в случай че доставчикът на интернет не е установил някакъв лимит на едновременните HTTP връзки, който не може да се надмине.
Ускоряването на скоростта се изразява най-вече в бързата поява на страницата и последващото дозареждане на графичните елементи от нея.

Подобни новини :
За по-бързо зареждане на страници с Mozilla Firefox
Ускоряване ( Забързване ) на Windows XP
Ускоряване на старт менюто
Ускоряване работата на харддиска:
Firefox 5
Firefox 5, 6 и 7
Firefox 8
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox 4
Излезе Firefox 5