Трикове за Word
Трикове за Word

1. Смяна на малки букви с главни: маркирайте текста и натиснете едновременно Shift+F3.

2. За All caps- текстът се маркира. С натиснати едновременно бутони Ctrl и Shift се натиска A. Текстът става All caps. При повторното натискане текстът се връща в оригинален вид.

3. Small Caps - Текстът се маркира. С натиснат едновременно бутони Ctrl и Shift се натиска К. Текстът става Small caps. При повторното натискане текстът се връща в оригинален вид.

4. Въвеждане на текуща дата – Alt+Shift+D.

5. Въвеждане на час – Alt+Shift+Т.

6. Бързо превключване на режим Preview – едновременно натискана на Ctrl+F2

7. Увеличаване и намаляване на текст- маркирате текста и натискате едновременно Ctrl+] за увеличаване и Ctrl+[ - за намаляване. Така се увеличава или намалява с един размер. За увеличаване и намаляваме директно през два размера Ctrl+Shiff+> (съответно Ctrl+Shift+<)

8. Разделно маркиране - Ако трябва да се копират , преместват или изтриват пасажи от текст на различни места в основния документ, това става така: Маркира се първата дума или пасаж, натиска се Ctrl и се маркира следващите. След това се извършва действието изтриване преместване и др. Пример: Посочвате една от маркираните думи и с натиснат десен бутон на мишката извличате всички маркирани думи извън текста, а в текста те се премахват

9. Ако искате да въведете таблица в документа, просто напечатайте +_+_+_+ (плюс, долна черта, плюс, долна черта, плюс и т.н.) и натиснете Enter. В документа се появява малка табличка, която можете да форматирате по желание. Уточнение: поредицата трябва да е заградена с плюсове, а броя на долните черти показва броя на колонките.

10. Ако текст, пасаж, таблица или картинка се повтаря в документа, вместо вмъкване или Copy-Paste, маркирате повтаряемото и с натисната десен бутон на мишката го провлачвате на десктопа. Там се създава файл Scrap. Когато ви е нужно, привлачвате отново този Scrap в документа.Подобни новини :
Трикове и настройки на VIBER
Клавишни комбинации за Microsoft Word