Какво би трябвало да направим преди да се откажем от използване на проблемна програма в Windows 7