Инсталиране на Windows 7 от HD
Пише се в CMD:
Пише се в CMD:
D:
cd vista
cd sources
setup.exe