Kлавишни комбинации в Windows 7


• Win+Up – Тази комбинация служи за максимизиране на активния в момента прозорец.
• Win+Down – От тук може да минимизирате активния прозорец в лентата със задачи.
• Win+Left – Преместване на прозореца в ляво на вашите екрани.
• Win+Right – Преместване на прозореца в дясно на вашите екрани.
• Win+Shift+Left – Преместване към левия монитор (ако имате такъв).
• Win+Shift+Right – Преместване към десния монитор (ако имате такъв).
• Win+Home – Минимизиране / Възстановяване на всички отворени прозорци.
• Win+T – Фокусиране към първия елемент в лентата със задачи. Продължителното натискане на тази комбинация ще премества фокусирането съм следващия елемент в списъка.
• Win+Shift+T– Фокусиране към предишния елемент в лентата със задачи. Аналогична комбинация на предишната.
• Win+Space – Тази клавишна опция служи за преглед на работния плот.
• Win+G – Показва всички гаджети на преден план (пред всички други прозорци).
• Win+P – Ще се отвори прозорец с допълнителни настройки за допълнителните екрани.
• Win+X – Стартира се мобилния център в Windows 7.
• Win+# (# = число от клавиатурата) – Стартира се програмата под този номер в лентата със задачи. Например: Win+1 стартира първата отметната програма, Win+2 стартира втората и така нататък.
• Win + + / Win + - (плюсове или минуси от клавиатурата) -> Zoom in или Zoom out. Увеличаване и намаляване на екрана.

Подобни новини :
140 клавишни комбинации в windows
Клавишни комбинации при Windows 8
Списък на клавишните комбинации в Windows 10
Полезни клавишни комбинации
Как да си направим клавишни комбинации
Клавишни комбинации за Microsoft Edge
Клавишни комбинации за Microsoft Word
Клавишни комбинации за копиране,поставяне и др.
Бързи клавишни комбинации за Google Chrome.
Най-често използваните клавишни комбинации в Google Chrome