Изчистване на кеша според браузъра
      Изчистване на кеша според браузъра

Internet Explorer 8

1. След като вашия браузър е отворен, щракнете върху менюто "Tools (инструменти)" и изберете "Internet Options(интернет опции)".
2. Убедете се че раздела "General(Общи)" е избран.
3. Под "Browsing History(хронология на браузъра)" щракнете върху "Delete(изтрий)".
4. В новия прозорец, бъдете сигурни че има отметка на "Temporary Internet Files". Всичко останало е по ваше желание също може да бъде премахнато като се сложи отметка.
5. Щракнете върху "Delete(Изтрий)"


Internet Explorer 7

1. След като вашия браузър е отворен, щракнете варху менюто "Tools (инструменти)" и изберете "Internet Options(интернет опции)".
2. Убедете се че раздела "General(Общи)" е избран.
3. Щракнете варху "Delete(изтрий)" във"Temporary Internet Files" раздел и щракнете "OK".
4. В новия прозорец, бъдете сигурни че има отметка на "Temporary Internet Files".Ако желаете също така от тук може да изтийрете "Cookies(бисквитките)" и "Browsing history(историята на сърфирането)".
5. Като алтернатива, изчистете кеш паметта само за текущата страница която посещавате: Натиснете и задръжте [Ctrl] на клавиатурата, след което натиснете [F5] или бутона Refresh(квадратен бутон в лентата с инструменти с противоположни-облицовъчни стрелки).


Internet Explorer 6

1. След като вашия браузър е отворен, щракнете върху менюто "Tools (инструменти)" и изберете "Internet Options(интернет опции)".
2. Убедете се че раздела "General(Общи)" е избран.
3. Щракнете върху "Delete(изтрий)" във"Temporary Internet Files" раздел и щракнете "OK".
4. Ако искате браузъра автоматично да изтрива кеш паметта когато го затворите, кликнете варху раздела "Advanced(разширени)".Кликнете за да сложите отметка на "Empty Temporary internet Files Folder when browser is closed" вариант (в секцията Security-сигурност ).Кликнете върху "OK".Това ще изтрие всичко с изключение на "Cookies(бисквитките)".


Firefox 1.5/2.0/3.0

1. По надоло е описан пълния метод на операцията макар да е възможно просто да отидете на "Tools(инструменти)" и изберете "Clear private Data" или просто натиснете Ctrl+Shift+DELETE. Но бъдете внимателни понеже този начин на чистене може да изтрие всички запомнени пароли история на браузъра и други нужни за вас неща и така да преминем към по дългия и сигурен начин
2. Отидете в "Tools(инструменти)" и кликнете на "Options(опции)"
3. Отидете в раздела "Security(защита)" и кликнете върху "Settings(настройки)"
4. Изберете какво искате да се изчисти.
5. Връщате се в менюто "Settings(настройки)". Ако искате да се изчиства кеша автоматично при затваряне на браузъра, щракнете върху съответната отметка.
6. Натиснете бутона "Clear now(изчисти сега)" под бутона "Settings(настройки)".


Firefox 1.0

1. След като вашия браузър е отворен:
2. Кликнете върху менюто "Tools(инструменти)" и изберете "Options(опции)".
3. Щракнете върху бутона "Security(защита)" и изберете "Cache(кеш)".
4. Щракнете върху бутона "Clear Chache Now(изчисти кеша сега)".


Mozila SeaMonkey

1. След като вашият браузър е отворен кликнете на менюто "Edit(редактиране)" и изберете "Preferences(преференции".
2. В лявата страна има списък , кликнете "Advanced(разширени)" и изберете "Cache(Кеш)".
3. Щракнете ваху бутона "Clear Cache(изчисти кеша)"


Chrome

1. След като вашият браузър е отворен, изберете менюто "Tools(опции)".
2. Изберете "Clear Browsing Data(изчистване на браузър данни)".
3. Изберете "Empty the Cache(изчистване на кеш)".
4. Ако не искате да изтривате "Cookies(бисквитките)" и други , просто махнете отметките пред тях.
5. Изберете период от време за който искате да изтриете кешираната информацията, използвайки "Clear data from this period(изчистване на данните от този период)": падащо меню. (Ако се съмнявате изберете всичко).
6. Щракнете варху бутона "Clear Browsing Data(изчистване на браузър данни)".


Opera

1. След като вашия браузър е отворен изберете "Tools(опции)" менюто и кликнете върху "Clear Private Data(изтриване на лични данни)".
2. Щракнете върху бутона "Details(детайли)".
3. Ако не искате да изтриете бисквитките , запазените пароли и други, просто махнете отметките им.
4. Натиснете "Delete(Изтриване)".


Safari

1. След като вашия браузър е отворен, щракнете върху менюто "Safari" и изберете "Emty Cache".
2. Потвърждавате действието като кликнете във изчакащият прозорец.


Konqueror

1. След като вашия браузър е отворен щракнете варху "Setting menu(настройки на меню)" и изберете "Configure Konqueror(koнфигуриране на Konqueror)".
2. Превъртете надоло и изберете "Cache(Кеш)"
3. Кликнете "Clear Cache(изчисти кеша)".


DarkOtbit


Подобни новини :
Изчистване на DNS кеша
Изчистване на кеша при Mozilla Firefox
Как да си добавиме бутон за превод в браузъра си?
Как да промениме браузъра по подразбиране при LG G4?
Google вгради Flash плъгин в браузъра Chrome
Как да вземем изображение от кеша на Mozilla Firefox?
Изчистване на Iconcache
Изчистване на Iconcache
Изчистване Prefetch папката
Изчистване Prefetch папката при Win XP