Auto Login в Windows XP


Натиснете клавишната комбинация Windows+ R и в ново-появилият се прозорец напишете control userpasswords2.
В Users махнете отметката пред Users must enter....
Ще ви се появи диалогов прозорец, който ще ви позволи да въведете потребителско име и парола, които да бъдат изпълнявани автоматично.