Клавиатура с мишка
Една интересна опция, която понякога може да ви бъде полезна. Чукнете върху бутона -> Programs -> Accessories -> Accessibility -> OnScreen Keyboard