Какво представляват Windows Registry-те
Регистърът на Windows е база данни, в която се съхранява всякаква информация . Тя обхваща хардуера, софтуера, потребители и предпочитанията, както и всички настройки на операционната система. Когато правите промени в контролния панел, системата или инсталиран софтуер, те се записват в тази база данни.
Регистрите на Windows са основата, върху която е стъпила цялата ОС и представлява нейната най-важна част. Заедно с това е и най-голямата му слабост – ако в него се получи срив, цялата система ще откаже да се стартира.

При всяко стартиране на дадена програма , операционната система проверява данните в регистъра, тъй като повечето програми запазват там своите настройки или информация за наличието на компонентите им върху твърдия диск.

Цялата информация на регистрите е разположена в 6 основни ключа, започващи с "HKEY_". Вие не можете нито да добавяте основни ключове, нито да изтривате или променяте името на някои от вече съществуващите.

1. Hkey_Classes_Root

Сочи към ключове от Hkey_Local_Machine, съдържа основна информация засягаща OLE, shortcut-и и графичния интерфейс на Windows.

2.Hkey_Current_User

Сочи към ключа от Hkey_Users, който съдържа информация за текущия потребител.

3. Hkey_Local_Machine

Съдържа информация за хардуерът, софтуерът и настройките за целия компютър. Тази информация е обща за всички потребители.

4. Hkey_Users

Информация за потребителите на компютъра. Всеки потребител си има отделен подключ със настройки.

5. Hkey_Current_Config

Това е само фиктивен ключ, който всъщност представлява по лесен начин за достъп до един от ключовете на Hkey_Local_Machine\Config ключа (там се пазят под формата на ключове с имена всички хардуерни конфигурации на компютъра, а Hkey_Current_Config сочи към тази, която е активна в момента).

Това, което искам да спомена, е възможността за export-ване и import-ване на данни. Преди да направите някакви промени в регистрите и не сте сигурен за резултата, просто изберете ключа, който ще редактирате и натиснете File-Export Registry File. Така ще създадете .reg файл, който съдържа информацията от ключа. Ако ви е необходимо да върнете тази информация обратно, просто щракнете двойно върху файла или изберете File-Import Registry File.

Манипулацията на регистъра във Windows с помощта на RegEdit се осъществява с откриването на необходимия ключ, при което неговата стойност ще се отвори в дясното поле. При двойно щракване върху него ще се отвори прозорец, в който тази стойност да се промени. С еднократно щракване на мишката върху променливата, ще се открият повече опции: изтриване, преименуване и модифициране.
Добавяне на ключ се прави, като се използва десния бутон върху ключа (или на празно място в полето при стойностите) и се избере New, а след това Key. Задава му се име, по същия начин се добавя и променлива, като изборът е между петте възможни вида стойности. Менюто Edit =>Permission дава възможност да се зададат правила за достъп до конкретен ключ, така че не всеки да има право да го променя.Подобни новини :
Какво е ROM и за какво служи?
Как да добавиме Registry Editor в контекстното меню
Какво би трябвало да направим преди да се откажем от използване на проблемна програма в Windows 7
Какво е root на Android телефон?
Какво представлява dll файл?
Какво да правиме при заразен с вирус компютър?
Какво е спайуер, адуер, малуер и как да се предпазим?
Какво да направим ако не се вижда иконката на Language bar:
Как да премахнеме Windows компонент (Internet Explorer, Windows Media Player... ) ?
Промяна на Windows 10 Старт меню с функционалност като при windows 7