Изключване на System Protection в Windows 7

1.Кликнете с десния бутон върху Computer (Компютър) и изберете Properties (Свойства).

2. Натиснете линка System Protection (Защита на системата),намиращ се от ляво.

3. Кликнете на дискът за който искате да изключите System Protection, за да го маркирате.

4.Натиснете бутона Configure (Конфигуриране).

5.За да изключите System Protection за избрания диск, сложете точка пред Turn off system protection (Изключване на защитата на системата).

6.Кликнете на ОК и сте готови.


Подобни новини :
Спиране на System Restore при Windows 7
Как да изключим System Restore на windows vista
Изключване на Hibernate на Windows 7
Включване и изключване на Windows Defender
Включване(Изключване)на Windows XP firewall
Изключване на Hibernation при Windows Vista
Бързо изключване
Автоматично изключване на компютъра
Забрана/настройка на автоматичното изключване на монитора
Изключване на автоматичното дефрагментиране при Windows7