Бързи клавишни комбинации за Google Chrome.


Control + Shift + N - отваря incognito прозорец - каквото правите през него не се записва никъде - нито в кеша, нито по диска.
Alt + Home - отваря Homepage-а
Control + T - Отваря нов таб
Control + Shift + T - Отваря последния затворен таб. Google Chrome помни до 10 затворени таба
Control + 1, Control + 2, Control + 3, etc. Control + 9 - веднага прелиства опрелен таб
Control + Tab - Прелиства таб след таб
Control + Shift + Tab - Пак прелиства таб след таб, но в обратен ред
Control + B - Показва и скрива букмарките
Control + H - Отваря страница с History
Control + J - Отваря страница с Download History
Control + K или Control + E - изпраща ви в адрес бара и поставя ? от пред. Така ще можете лесно да използвате Google търсачката директно от адрес бара.
Shift + Escape - Отваря ви Chrome Task Manager
Control + J - Отваря страница с Download History
Control + K или Control + E - изпраща ви в адрес бара и поставя ? от пред. Така ще можете лесно да използвате Google търсачката директно от адрес бара.
Shift + Escape - Отваря ви Chrome Task Manager
Control + D – слагате отметка на текущата страница
Control + W – затваря таб или прозорец от вашия браузър
Control + + / Ctrl + - - увеличаване/намаляване на размера на шрифта в страницата, а с Ctrl+0 го връщате в нормалното му положение.
Control + F – отваря прозорче за търсене на текст в текущата страница.


Подобни новини :
Най-често използваните клавишни комбинации в Google Chrome
Полезни клавишни комбинации
140 клавишни комбинации в windows
Как да си направим клавишни комбинации
Клавишни комбинации за Microsoft Edge
Клавишни комбинации за Microsoft Word
Клавишни комбинации за копиране,поставяне и др.
Клавишни комбинации при Windows 8
Google Chrome
Добавки за Google Chrome