Как се влиза в Recovery mode?


Отнася се предимно за з Galaxy S.

При изключен телефон задържате едновременно бутона за увеличаване на звука(Volume Up) + home бутона + power бутона.


Подобни новини :
Премахване на Recovery Console
Включване на God mode при windows 10.