Клавишни комбинации за Microsoft Word
За целия документ:

Ctrl + O – Показване на списък с последно отваряни документи
Ctrl + N – Отваряне на нов документ
Ctrl + S – Запазване на документа (Save)
Ctrl + W – Затваряне на документа
Ctrl + P – Принтиране
F12 – Запазване на документа като (Save as)
F7 – Проверка на правописа
F1 – Отваряне на прозорец Word Help

Придвижване на курсора:

Ctrl + Home – Преместване на курсора в началото на документа
Ctrl + End – Преместване на курсора в края на документа
Home – Преместване на курсора в началото на реда, на който сте в момента
End – Преместване на курсора в края на реда, на който сте в момента

За форматиране на текст:

Ctrl + I – Italic
Ctrl + B – Удебеляване (Bold)
Ctrl + U – Подчертаване на текст
Ctrl + Shift + D – Двойно подчертаване на текст
Ctrl + L – Ляво подравняване
Ctrl + R – Дясно подравняване
Ctrl + E – Централно подравняване

За добавяне на елементи:

Alt + Shift + D – Добавяне на актуалната дата
Alt + Shift + T – Добавяне на точен час
Ctrl + Alt + M – Добавяне на коментар
Ctrl + Alt + F – Добавяне на бележка под линия
Ctrl + K – Вмъкване на линк

Word също така има и начин да превръща въведени знаци в символи, например:

При въвеждане на: Получавате:

–> => ?
<=> => ?
(c) => ©
(r) => ®
™ =>

Ако не сте свикнали да използвате цифровата част на клавиатурата (Numeric keypad/ numpad), може би ще ви е по-трудно с комбинациите по-долу, но е хубаво да ги имате предвид:

При въвеждане на: Получавате:


Alt + 2 => ?
Alt + 3 => ?
Alt + 14 => ?
Alt + 15 => ?
Alt + 30 => ?
Alt + 31 => ?
Alt + 0169 => ©
Alt + 0174 => ®
Alt + 0128 =>
Подобни новини :
Клавишни комбинации за Microsoft Edge
Полезни клавишни комбинации
140 клавишни комбинации в windows
Как да си направим клавишни комбинации
Клавишни комбинации за копиране,поставяне и др.
Клавишни комбинации при Windows 8
Бързи клавишни комбинации за Google Chrome.
Най-често използваните клавишни комбинации в Google Chrome
Трикове за Word
Kлавишни комбинации в Windows 7