Премахване на воден знак при Windows 8/8.1
1. Отваряте някой текстов документ и поставяте тази команда :

"@echo off
taskkill /F /IM explorer.exe
explorer.exe
exit"


2. Записвате документа на работния плот, давате му име по желание,но задължително да завършва на .bat
3. Стартирате новопоявилия се файл на работния плот, появява се команден прозорец и водния знак изчезва.
4.Рестартирането не е задължително, но е препоръчително.

Подобни новини :
Как да премахнем водният знак без използване на външни програми?
Премахване на вградените приложения в Windows 10
Премахване на ненужните програми, стартиращи се с Windows 7
Премахване на ненужните услуги, стартиращи се с Windows 7
Премахване на паролата при стартиране Windows
Премахване на Sidebar
Премахване на Thumbs.db
Премахване на Error Reporting
Премахване на Recovery Console
Премахване на докладването за грешки