Как да приложим Hard Reset при LG G4 ?
1.) Изключете устройството.
2.)Задръжте бутона за захранване и бутона за намаляване на силата на звука заедно. При изписване на логото на LG
пуснете само бутона за захранване и веднага след това го натиснете отново. Ще се изведе менюто за фабрично рестартиране.
3.)Натиснете бутона за захранване, за да продължите или бутоните за регулиране на силата на звука за отказ.