По - бързо стартиране на операционната система на Windows 7
Start -> Run -> msconfig.

След като се отвори прозореца, натиснете върху таба Bootи натиснете върху
бутона Advanced Options. Маркирайте опцията
Maximum Memory (Максимум памет) и задайте точния размер на
вашата оперативна памет (RAMon). След това маркирайте опцията Number of processors (Брой процесори) и задайте точния брой на процесорите.

Бележка: при дву- и повече ядрени процесори се посочва броя на ядрата.

Натиснете върху бутона OKза да се затвори прозореца и рестартирайте компютъра.

Подобни новини :
По - бързо стартиране на операционната система
Скрити настройки на операционната система Windows 7(GodMode режим)
Как да подържаме операционната система
системата Ви да отпечатва върху десктопа версията на операционната система
Стартиране на услугата Windows Installer
Подобрете времето за стартиране на WINDOWS XP
Премахване на паролата при стартиране Windows
Бързо изключване
За по-бързо зареждане на страници с Mozilla Firefox
Промяна на файловата система от FAT32 на NTFS