Премахване на докладването за грешки
Чукнете с десен бутон върху My Computer -> Properties -> Advanced -> чукнете върху бутона Error Reporting.
Чукнете с десен бутон върху My Computer -> Properties -> Advanced -> чукнете върху бутона Error Reporting. Изберете Disable error reporting и сте готови. От същия прозорец може да настроите докладването за грешки (за кои програми да се появява и т.н.)