__1.png
понеделник 21 ноември 2011 - 17:43:56  ◦  Категория: Как да...  ◦  Публикувано от admin  ◦  
Регистърът на Windows е база данни, в която се съхранява всякаква информация . Тя обхваща хардуера, софтуера, потребители и предпочитанията, както и всички настройки на операционната система. Когато правите промени в контролния панел, системата или инсталиран софтуер, те се записват в тази база данни.
[parchemin]Регистрите на Windows са основата, върху която е стъпила цялата ОС и представлява нейната най-важна част. Заедно с това е и най-голямата му слабост – ако в него се получи срив, цялата система ще откаже да се стартира.
[/parchemin]
При всяко стартиране на дадена програма , операционната система проверява данните в регистъра, тъй като повечето програми запазват там своите настройки или информация за наличието на компонентите им върху твърдия диск.

Цялата информация на регистрите е разположена в 6 основни ключа, започващи с "HKEY_". Вие не можете нито да добавяте основни ключове, нито да изтривате или променяте името на някои от вече съществуващите.

1. Hkey_Classes_Root

Сочи към ключове от Hkey_Local_Machine, съдържа основна информация засягаща OLE, shortcut-и и графичния интерфейс на Windows.

2.Hkey_Current_User

Сочи към ключа от Hkey_Users, който съдържа информация за текущия потребител.

3. Hkey_Local_Machine

Съдържа информация за хардуерът, софтуерът и настройките за целия компютър. Тази информация е обща за всички потребители.

4. Hkey_Users

Информация за потребителите на компютъра. Всеки потребител си има отделен подключ със настройки.

5. Hkey_Current_Config

Това е само фиктивен ключ, който всъщност представлява по лесен начин за достъп до един от ключовете на Hkey_Local_Machine\Config ключа (там се пазят под формата на ключове с имена всички хардуерни конфигурации на компютъра, а Hkey_Current_Config сочи към тази, която е активна в момента).

Това, което искам да спомена, е възможността за export-ване и import-ване на данни. Преди да направите някакви промени в регистрите и не сте сигурен за резултата, просто изберете ключа, който ще редактирате и натиснете File-Export Registry File. Така ще създадете .reg файл, който съдържа информацията от ключа. Ако ви е необходимо да върнете тази информация обратно, просто щракнете двойно върху файла или изберете File-Import Registry File.

Манипулацията на регистъра във Windows с помощта на RegEdit се осъществява с откриването на необходимия ключ, при което неговата стойност ще се отвори в дясното поле.

При двойно щракване върху него ще се отвори прозорец, в който тази стойност да се промени. С еднократно щракване на мишката върху променливата, ще се открият повече опции: изтриване, преименуване и модифициране.

Добавяне на ключ се прави, като се използва десния бутон върху ключа (или на празно място в полето при стойностите) и се избере New, а след това Key.

Задава му се име, по същия начин се добавя и променлива, като изборът е между петте възможни вида стойности.

Менюто Edit =>Permission дава възможност да се зададат правила за достъп до конкретен ключ, така че не всеки да има право да го променя.

Рейтинг

0/5 : не е гласувано

Tags

Нищо

за автора

admin

admin

9070